Novas

Aquí atoparás todas as novas e novidades sobre as vantaxes que trae consigo a Biomasa

Novas axudas para impulsar as renovables térmicas e o autoconsumo en Galicia

27/01/2021

Novas axudas para impulsar as renovables térmicas e o autoconsumo en Galicia

A Xunta de Galicia presentou as novas convocatorias de axudas ás renovables térmicas e ao autoconsumo dirixidas a particulares, que se abrirán este ano 2021. Compóñense de dúas liñas de subvencións dotadas cun orzamento total de 5,1 millóns de euros, coas que se pretende chegar a 1.600 fogares galegos, aforrar 900.000 euros en facturas enerxéticas, aforros de enerxía de 18.500 MWh e a redución de 5.600 toneladas de emisións de CO2 anuais.

A convocatoria de axudas da Xunta de Galicia para a posta en marcha de proxectos de renovables térmicas (biomasa, geotermia, aerotermia e solar térmica) para promover o aforro enerxético e o uso de fontes renovables contará cun orzamento de 3,1 millóns de euros. O obxectivo é garantir o máximo aproveitamento enerxético do combustible e minimizar as emisións contaminantes. Ademais, os equipos de xeración de calor deberán ser instalacións con avanzadas prestacións operativas, elevados niveis de eficiencia enerxética e un bo comportamento ambiental.

A contía destas subvencións de concorrencia non competitiva e que se poderán solicitar a partir do 1 de marzo de 2021 será do 50%, excepto no caso da aerotermia que será do 30%, cun máximo de 60.000 euros en axudas para comunidades de veciños. Prevese mobilizar nove millóns de euros e aforrar 650.000 euros anuais, así como reducir as emisións en 5.000 toneladas de CO2 ao ano.

Axudas para autoconsumo

En canto ás axudas para autoconsumo, resérvanse dous millóns de euros para fotovoltaica a través dunha convocatoria de concorrencia non competitiva, cuxo prazo de solicitude abrirase o próximo 3 de marzo. A contía será dun 50% cun máximo de 25.000 euros por proxecto colectivo e establécese unha axuda máxima por vivenda de 4.000 euros que pode incrementarse ata os 5.550 euros en caso de instalarse baterías de litio. Espérase mobilizar 4,5 millóns de euros, aforrar 250.000 euros e 1.750 MWh anuais, así como reducir as emisións en 600 toneladas de CO2 ao ano.

Para ambas as convocatorias, as solicitudes deberán presentarse a través das entidades colaboradoras por vía telemática ata o próximo 1 de xullo e a data límite de execución e xustificación será o 30 de setembro de 2021.

Convocatorias para empresas e autónomos

A Xunta de Galicia lembrou tamén que xa está aberta unha liña de axudas para proxectos de empresas e autónomos do sector agrícola primario, cun orzamento de 2,5 millóns de euros, que facilitará un investimento final público-privada de 8,5 millóns en aproximadamente 200 iniciativas. Promoveranse instalacións de biomasa, biogás, aerotermia, geotermia, solar térmica, fotovoltaica e eólica, así como actuacións de mellora da eficiencia que reduzan o consumo inicial en polo menos un 40% en proxectos de iluminación ou nun 10% no resto de iniciativas.

Así mesmo, está aberto o prazo para solicitar axudas para realizar proxectos de aforro e eficiencia enerxética en empresas dos sectores industrial e de servizos. Destinaranse dez millóns de euros coa finalidade de mobilizar 42 millóns e propiciar un importante aforro enerxético que conleve un aforro económico de sete millóns de euros nas facturas enerxéticas.

https://www.eseficiencia.es/2021/01/27/nuevas-ayudas-impulsar-renovables-termicas-autoconsumo-galicia


Compartir en