Subvencións

Subvencións para o ano 2021 a proxectos de enerxías renovables e aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria

INEGA

Prazo Do 15 de xaneiro ao 15 de febreiro de 2021
Ligazón

Subvencións ano 2021 para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos

INEGA

Prazo Do 20 de xaneiro ao 15 de outubro de 2021
Ligazón

Axudas ao investimento en instalacións de produción de enerxía térmica a partir de fontes de enerxía renovable na Comunidade Autónoma de Galicia cofinanciadas con Fondos da Unión Europea

IDAE

Prazo Pechado
Ligazón

Subvencións ano 2019-2020 programa estatal de axudas para actuacións de eficiencia enerxética en peme e gran empresa do sector industrial (programa de actuacións de eficiencia enerxética en industria en Galicia)

INEGA

Prazo 12 de setembro de 2019 ao 30 de xuño de 2021
Ligazón