Subvencións

SUBVENCIONS ANO 2018 PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES DESTINADAS A PARTICULARES E SELECCIÓN DAS ENTIDADES COLABORADORAS QUE PARTICIPARÁN NA XESTIÓN DESTAS SUBVENCIÓNS IN421H-IN421I

INEGA

Prazo Dende 21 de febreiro ata 20 de marzo de 2018
Ligazón

SUBVENCIÓNS PARA O ANO 2018 A PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES PARA ADMINISTRACIÓN LOCAL, ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO, COMUNIDADES DE MONTES, EMPRESAS E AUTÓNOMOS

INEGA

Prazo Dende 31 de xaneiro ata 28 de febreiro de 2018
Ligazón

Proxectos de aforro e Eficiencia Enerxética nas empresas

INEGA

Prazo Pechado
Ligazón

Redes de distribución de enerxía térmica

INEGA

Prazo Pechado
Ligazón

Subvencións para o ano 2016 a proxectos de biomasa para administracións local e autonómica, entidades sen animo de lucro, empresas e autónomos

INEGA

Prazo Pechado
Ligazón

Subvenciones para el año 2016 a proyectos de biomasa para personas físicas

INEGA

Prazo Pechado
Ligazón

Subvencións para o ano 2016 a proxectos de enerxías renovables

INEGA

Prazo Pechado
Ligazón

Subvencións ano 2016 para proxectos de aforro e eficiencia enerxética na administración local

INEGA

Prazo Pechado
Ligazón

Subvenciones año 2016 para la realización de auditorías energéticas, implantación de sistemas de gestión, movilidad con combustibles alternativos y proyectos de ahorro y eficiencia energética

INEGA

Prazo Pechado
Ligazón

Programa de ayudas PYME y gran empresa sector industrial

IDAE

Prazo Pechado
Ligazón