#SexamosEficientes

A Biomasa ofrece
CLARAS VANTAXES

Ambientáis, enerxéticas e económicas
Aumenta a autonomía enerxética de Galicia

Un recurso AUTÓCTONO
e ABONDOSO

Realizamos o 50% das cortas totais rexistradas en España e contamos con 3/4 partes do territorio de superficie forestal
Reduce o gasto en calefacción nos fogares

IMPULSA e MELLORA
a nosa ECONOMÍA

1.000 novos empregos, 450 M€ de investimento en 6 anos e 70 M€/ano aforrados en derivados do petróleo
Enerxía verde competitiva

Axuda ás nosas
INDUSTRIAS

CUSTES ENERXÉTICOS MÁIS ESTABLES e máis baratos
Menor risco de lumes e pragas

Respectuosa co
MEDIO AMBIENTE

100% RENOVABLE e 246.000 t/ano de CO2 evitadas
Deseña a túa instalación

Deseña a túa instalación

Realice un estudio de viabilidade

A través da web e introducindo datos de entrada básicos poderá realizar unha análise do impacto enerxético, ambiental e económico de implantar un sistema de biomasa.

Máis información
Quen a instala?

Quen a instala?

Busca os teus proveedores

Acceda a un mapa interactivo Galicia onde poderá localizar os principais proveedores de servizos da cadea da biomasa para a produción de calor.

Máis información
Casos de éxito

Casos de éxito

Coñeza casos reais

Instalacións que empregan de modo satisfactorio biomasa para a xeración de calor. Busque información adaptada ao seu sector.

Máis información

Estratexia de Impulso á Biomasa

Ver vídeo