Suxestións e queixas


Facilitar as canles para que os cidadáns presenten queixas e suxestións dos seus servizos, constitúe un compromiso asumido polo Inega.

Normativa: Decreto 129/2016, do 15 de setembro (Capítulo IV).

Acceso ao formulario, tendo en conta que, a información que poda manifestar así como os seus datos persoais teñen garantida a súa confidencialidade pola Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, e usaranse unicamente con fins estatísticos, así como para valorar ou reparar o grao de satisfacción dos servizos prestados polo Inega.

Tamén poderá presentar as suas recomendación no portal da Xunta de Galicia, ou chamando o número de atención ao cidadan 012.

Agradecemos a súa colaboración por canto poda redundar na mellora da calidade dos servizos que presta  a nosa Administración.