#empregoverde

Tipos de
biomasa

Tipos de biomasa

O termo biomasa fai referencia á materia prima orgánica que dá lugar a un biocombustible, e que pode ser de orixe e características moi diferentes, dende lodos de depuradoras ata restos agrícolas.

Neste Observatorio Galego da Biomasa ao falar de biomasa estámonos referindo a biocombustibles sólidos (achas, pellets, leñas ou briquetas), e que son materiais leñosos que proceden do sector forestal, agrícola ou das súas industrias transformadoras e que son destinados á xeración de enerxía térmica e/ou eléctrica.

 

OS TIPOS DE BIOMASA MÁIS HABITUAIS SON:


Pellets

Son uns pequenos cilindros de serrín prensado. É un tipo de biomasa moi utilizado actualmente por ser un produto moi estandarizado, fácil de almacenar e transportar e que se emprega como combustible en estufas domésticas ou caldeiras. Véndese xeralmente en sacos de 15kg ou a granel.

É moi importante mercar sempre pellet de boa calidade, para o cal se recomenda mercar pellets co selo EnPlus A-1. En Galicia temos seis fábricas de pellets que producen baixo este selo de calidade.

Se ademais contan co selo Galicia Calidade, garantimos que a materia prima é de orixe galega.

¿Queres saber cómo recoñecer un bo pellet? Pois fíxate que sexa compacto e sen gretas, que non se desmenuce ao manexalo, que sexa de superficie lisa, brillante, sen po e con cor homoxénea. Ademáis debe ser denso, para o cal se mergullas uns poucos pellets nun vaso de auga, deben ir ao fondo.

Pellets

Achas

Son pequenos anacos de madeira de 1 e 5 cm de longo. Non contan con ningún tipo de tratamento químico empregándose para a súa obtención restos de aserradeiros ou carpinterías ou restos forestais, etc., que son simplemente triturados e, no seu caso, secados.

A acha é produto cun prezo máis económico que o pellet e que xeralmente é empregada en caldeiras de potencia media ou alta. O espazo de almacenamento que precisan é superior ao pellet e o sistema de transporte ata a caldeira é máis complexo, o que a fai indicada só para consumos enerxéticos medios ou altos que permita amortizar este maior custe do equipamento cun menor prezo da materia prima.

Soen presentar características pouco homoxéneas, principalmente no que se refire ao poder calorífico e a humidade. As achas moi húmidas (> 40%), con anacos de madeira grandes pouco ou con elevada presenza de cortiza son recomendables principalmente en caldeiras industriais.

As achas non poden ser empregadas en estufas.

Achas

Leñas

Trátase dun combustible amplamente utilizado, especialmente no ámbito rural. Emprégase xeralmente alimentando chemineas, estufas de leña ou cociñas de leña.

Os formatos de venda da leña máis habituais son en pequenos sacos ou caixas (10-15kg) para consumos son ocasionais, ou en grandes sacos (bigbags de 1m3) ou a granel se imos facer un uso intensivo da mesma.

É moi importante empregar leña seca, que xa leve secando a lo menos un ano ou que estivese todo o verano ao sol. Unha leña seca é capaz de proporcionar prácticamente o dobre da calor cunha húmida.

A leña de diferentes especies de árbores teñen características tamén moi diferentes. En Galicia é amplamente utilizado a madeira de carballo que proporciona unha combustión lenta, un lume tranquilo e boas brasas, o que a fai ideal nas barbacoas e en lumes pechados (chemineas, estufas, …). Tamén se emprega aínda que en menor medida madeira de eucalipto ou ameneiro , ou leñas procedentes doutros lugares da península coma madeira de oliveira e aciñeiras. As leñas de coníferas coma o piñeiro desprenden moita calor e se consumen con rapidez pero a súa resina soe ensuciar as chemineas ou o fogar de combustión, o que a fai desaconsellable.

Leñas

Briquetas

As briquetas son pezas de serrín compactado de tamaño similar ao da leña e de forma circular ou cadrada. Emprégase moitas veces en substitución da leña en estufas ou chemineas.

Posúen unha baixa humidade e un alto poder calorífico. O contido de humidade é inferior ao 12% e o contido de cinzas inferior ao 1,5%. Adoitan venderse en bolsas de plástico retráctil e en formatos de 10kg por bolsa. Moitas briquetas poden presentar un buraco central para permitir unha combustión máis rápida, que pode resultar interesante se isto é o que se pretende.

A súa forma e constitución compacta e uniforme fanas fáciles de transportar e limpas na súa manipulación e almacenaxe. Ademais poden seccionarse facilmente sen necesidade de ferramentas, o que mellora o control da combustión e permite empregalas en chemineas pequenas.

Briquetas