Estratexia
da biomasa

A Estratexia de Impulso á Biomasa 2014-2020 desenvolvida pola Xunta de Galicia pretende poñer en valor o monte galego mediante a promoción dunha industria asociada á valorización enerxética da biomasa favorecendo unha xestión forestal que facilite o seu desenvolvemento económico.

Obxectivos

Os obxectivos da estratexia son

 • Xerar valor e emprego en todo o ciclo produtivo da biomasa.
 • Activar unha industria asociada á valorización enerxética da biomasa que comprende á transformación e distribución da biomasa e á instalación de caldeiras en fogares, empresas e na propia Administración Pública.
 • Propiciar unha mellora socioeconómica das áreas rurais.
 • Reducir a dependencia enerxética dos derivados do petróleo.
 • Impulsar o aforro e a eficiencia enerxética en familias, empresas e nas administracións públicas.
 • Protexer o medio natural mediante a redución de emisións de CO2.
 • Mellorar a xestión e o rendemento dos montes galegos, diminuíndo o risco de incendios.

Eixos de actuación

Para cumprir estes obxectivos, a estratexia de impulso á biomasa terá catro eixos de actuación

 • Incremento da demanda mediante programas anuais de axuda a instalación de caldeiras de biomasa e proxectos singulares no ámbito da calefacción de distrito e promoción da biomasa no sector agroalimentario.
 • Innovación tecnolóxica e impulso económico a través da promoción de proxectos de innovación en investigación a empresas do sector e do apoio a xestión forestal sustentable, impulsando infraestruturas para a modernización da silvicultura ou investimentos en tecnoloxías forestais.
 • Garantía de calidade e de orixe do produto mediante a promoción do emprego de selos de certificación da calidade enerxética do biocombustible e a posta en valor da orixe e a calidade da biomasa galega.
 • Formación e divulgación mediante a creación do Foro da Biomasa cos axentes económicos, administrativos e sociais do sector da biomasa forestal e o desenvolvemento de actividades formativas.

Resultados esperados

 • Creación dunha nova industria que poña en valor o monte galego fixando emprego en ámbito rural.
 • Mellora da xestión e rendemento dos montes coa consecuente diminución no risco de incendios.
 • Cubrir toda a cadea de valor do produto, desde que sae do monte ata que chega aos fogares e á industria.
 • Aforro e eficiencia enerxética: diminución do gasto en 70M€/ano na compra de combustibles fósiles; aforro de ata un 65% con respecto ao gasóleo e dun 45% respecto ao gas natural.
 • Investimento e xeración de riqueza: mobilización de 450M€ en investimentos ata 2020; axudas directas que superarán os 89M€; xeración de 1.000 postos de traballo.

Estratexia
da biomasa

Podes descargar un dossier informativo na seguinte ligazón

Estratexia da Biomasa.ppt Estratexia da Biomasa.ppt
Descargar