Casos de éxito

Rede de calor (District Heating) no concello de Silleda

Sector terciario

Compartir en:

Situación de partida

Proceso
Xeración de auga quente
Potencia
1.950 kW. Gas natural (2x680kW), pellets (3x180kW) e gasóleo C (50kW)
Consumo anual
Gas natural (121.337,86 m3), pellets (79.488 kg) e gasóleo C (5.038 l)
Combustible
Gas natural, pellets e gasóleo C
Gasto anual
98.082,75 €

Instalación de biomasa implantada

Ano de instalación
2017
Gasto anual
24.077 €
Potencia
1.002 kW
Silo
Silo de formigón
Combustible
Achas
Inversión
816.587,67 €
Consumo anual
526.460 kg
Amortización
11 anos

Descrición da instalación

Instalación dunha rede de 400 metros de lonxitude para subministrar calor a 6 edificios (residencia, piscina, campo de fútbol, pavillón, escola infantil e hotel) mediante dúas caldeiras de biomasa de potencia 501kW cada unha.


Voltar